Jaarrekening

De jaarrekening is een formele weergave van de resultaten van een bedrijf gedurende een boekjaar.

Het jaarverslag omvat een uitgebreide balans en de winst- en verliesrekening met bijbehorende toelichting en kengetallen.

Als het goed is weet u bij het inzien van het jaarverslag allang welk jaarresultaat is behaald. Met AdministratieActueel® heeft u immers op elk moment van de dag inzicht in het actuele bedrijfsresultaat.

 

De jaarrekening is een belangrijk communicatiemiddel omtrent de resultaten van uw bedrijf.
U legt middels de jaarrekening verantwoording af aan derden over de gerealiseerde bedrijfsresultaten, bijvoorbeeld aan de fiscus of aan kredietverstrekkers.

Een jaarrekening is ook noodzakelijk voor het aangaan van een krediet, lening of hypotheek.

 

Het zal dan ook duidelijk zijn dat voor het opstellen van een jaarrekening deskundigheid en nauwkeurigheid vereist is.

Afhankelijk van de bedrijfsgrootte en de branche waarin u opereert, kunnen voor de jaarrekening specifieke eisen gelden. Daar houden wij rekening mee.
Ook het opstellen en deponeren van de publicatiebalans verzorgen wij voor u.

 

Voor ZZP’ers is het opmaken van een formele jaarrekening niet verplicht, maar wel aan te bevelen. Het doornemen van het jaarverslag is in ieder geval jaarlijks een evaluatiemoment.