Nieuwe werknemer

 

Vul hier het formulier voor een nieuwe werknemer in.

 

Naam (bij dames de meisjesnaam):
Voorletters:
Partnernaam:
Adres:
Postcode:
Woonplaats:
Geboortedatum:
Geslacht:
Sofinummer:
Burgerlijkestaat:
Nationaliteit:
Soort legitimatiebewijs:
Nummer:
Datum afgifte:
Datum afloop:
Bankrekeningnummer:
Datum aanvraag werkzaamheden:

Loongegevens

Beroep:
CAO van toepassing:  
Welke CAO?:
Loonschaal:
Loonschaalgroep:
Loonschaaltrede:
bedrag:
Periode verhoging schaaltrede:
Salaris bij geen CAO:
Salaris per:
Salaris bruto of netto:

Arbeidspatroon

Standaard uren per week (vlgs cao):
Aantal uren per week (vlgs contract):
aantal dagen:
Verdeling bij vast arbeidspatroon (uren)
maandag:
dinsdag:
woensdag:
donderdag:
vrijdag:
zaterdag:
Soort arbeidsovereenkomst:
Proeftijd maanden:
Duur contract bepaalde tijd:
Loonheffingskorting:
Familie van eigenaar:
Arbeidsgehandicapten korting:
Leerovereenkomst:

Overig

Auto beschikbaar gesteld:
Merk en kenteken:
Cataloguswaarde (incl btw & bpm):
Prive gebruik toegestaan:
verklaring belastingdienst geen privé gebruik:
Bijdrage werknemer voor prive gebruik (€ per periode):
Reiskostenvergoeding:
bedrag of basis kilometers per gewerkte dag (per periode km):
bedrag per km enkelereis (nax 0,19 km):
Spaarloonregeling:
Spaarloonregeling bedrag per jaar:
Levensloopregeling:
Levensloopregeling per jaar (max. 12% van het loon):
Overige vergoedingen:

 

 

Terug naar MijnPolet