Informatie over afschaffing VAR

De VAR (verklaring arbeidsrelatie) bestaat niet meer. Afspraken tussen opdrachtgevers en opdrachtnemers (zzp’er, freelancers, journalisten, fotografen en andere vrije beroepsoefenaren) dienen op een andere wijze te worden geregeld. 

 

De VAR-verklaring is per 1 mei 2016 vervallen. Hierin stond of er sprake was van een arbeidsovereenkomst of fictieve dienstbetrekking tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. Dit verschafte beide partijen vooraf rechtszekerheid over het al dan niet moeten betalen van onder andere loonheffing en werknemerspremies. 

 

In de nieuwe regeling kan met een zelf opgestelde overeenkomst onder voorwaarden een arbeidsovereenkomst worden uitgesloten, zodat geen loonheffingen hoeven te worden betaald. Regelingen omtrent gezag en het verrichten van persoonlijke arbeid dienen hierin juist te worden omschreven. De Belastingdienst beoordeelt of er daadwerkelijk volgens de overeenkomst is gewerkt. 

 

De belastingdienst heeft een aantal algemene goedgekeurde modellen op haar website staan. Meestal blijkt dat u net iets anders nodig hebt als wat hierin staat geformuleerd. Bovendien wilt u ook andere zaken regelen die niet in de overeenkomst zijn opgenomen. 

 

Wij stellen graag samen met u een op maat gemaakte overeenkomst op die is voorzien van al uw specifieke wensen. 

 

 

Wat betekent de nieuwe regeling voor u? 

Klik op een van onderstaande buttons om te kijken wat de afschaffing van de VAR voor u als ZZP’er (opdrachtnemer) of als opdrachtgever betekent. Op de vervolgpagina kunt u Gratis een white paper downloaden.

 

Welke situatie is voor u van toepassing?