Managementinformatie

Goed administreren is van essentieel belang, maar data en cijfers omzetten in begrijpelijke informatie, waarmee u uw bedrijf kunt sturen, vereist vakmanschap. Dat is onze expertise.

 

U heeft immers informatie nodig om te beoordelen of het goed gaat met uw bedrijf en of de doelstellingen worden gehaald of stuurt u op gevoel?
U wilt toch z.s.m. weten of eerder genomen maatregelen het gewenste effect hebben?

 

Op basis van uw bedrijfsresultaten worden vergelijkingen en specifieke kengetallen opgezet en geactualiseerd zodat u deze kunt monitoren en waar nodig maatregelen treffen.
Die stuurinformatie (kengetallen) geeft de prestatie van uw onderneming weer en er kan worden beoordeeld of uw bedrijf op koers ligt om de vooraf opgestelde bedrijfsdoelstellingen te realiseren. 
Indien nodig kunt u bijsturen.

 

Voorbeelden zijn:

 • kosten per eenheid product
 • kosten/omzet per m2
 • kostenontwikkeling per periode
 • productiviteit
 • liquiditeit
 • brutomarge
 • bedrijfslasten per kostensoort t.o.v. de omzet
 • branche specifieke kengetallen

 

In overleg met u stellen we vast welke kengetallen relevant zijn en met welke frequentie deze kengetallen geactualiseerd moeten worden om het bedrijfsresultaat te kunnen monitoren.

 

We bieden diverse mogelijkheden:

 1. Beknopt overzicht (A4) per periode (maand, kwartaal, halfjaar) met daarin de belangrijkste gegevens voor uw onderneming.
 2. Periodiek tussentijdse cijfers (cijfermatig, op papier) met vergelijkingen van eerdere perioden en ook stuurinformatie.
 3. De administratie gekoppeld aan uw dashboard ‘in de cloud’ wat real-time inzicht verschaft om overal en altijd te beschikken over up-to-date bedrijfscijfers op uw tablet om waar nodig direct te kunnen bijsturen: AdministratieActueel