Fiscale dienstverlening

Belasting betalen vindt niemand leuk.
Wij zorgen ervoor dat op de juiste wijze de regels worden toegepast en dat op de juiste manier de fiscaal-juridische mogelijkheden worden benut, zodat zo min mogelijk wordt betaald.

 

Dat vraagt om kennis en inzicht, maar ook om betrokkenheid met u als ondernemer!

 

Kortom: Polet is uw partner op het gebied van:

 

•    inkomsten-, vennootschaps- en omzetbelasting (BTW)
•    ondernemingsstructuur 
•    loonbelasting en sociale verzekeringen
•    erfbelasting en schenkbelasting
•    management-
informatie 

•    bedrijfsadvies
•    budgetcoach 
•    fiscaal-juridische vraagstukken
•    bezwaar maken en beroep aantekenen tegen aanslagen
•    begeleiding van belastingcontroles
•    bedrijfsopvolging en bedrijfsovername

 

In specifieke situaties en voor complexe vraagstukken kunnen wij binnen ons netwerk fiscaal-juridische experts en registeraccountants raadplegen als sparringpartner.
Wij zijn aangesloten bij een kennisnetwerk van experts binnen ons vakgebied.