Financiering

MKB ondernemers komen nog steeds moeilijk aan krediet.

Banken zijn niet zondermeer bereid om, zoals voorheen, als kredietverstrekker te fungeren op basis van een goed ondernemingsplan.

Er worden veel aanvullende eisen gesteld waarbij banken proberen het risico voor zichzelf te beperken. 
Begrijpelijk, maar dit werkt enorm belemmerend voor ondernemers om flexibel te zijn en kansen te benutten.

 

Wellicht ervaart u dit als ondernemer zelf ook.

 

Maar ook aan de kant van de ondernemer kunnen oorzaken liggen waardoor de bank niet bereid is financiële middelen te verstrekken. Voorbeelden hiervan zijn: aankloppen bij het verkeerde loket; het niet spreken van de taal van de bank; het niet op de juiste wijze verstrekken van informatie of onvoldoende informatie aanleveren. 
Miscommunicatie, met als gevolg geen krediet.

 

Een goed doordachte financieringsaanvraag met een reële winstprognose en aandacht voor terugverdientijd en zekerheden vormt de basis voor elke financiering. Door onze jarenlange ervaring kunnen wij maatwerk leveren voor een passende financiering op basis van uw bedrijfscijfers.

 

Wij hebben ervaring met banken en spreken dezelfde taal. Wij zijn dus in staat om de vertaalslag te maken tussen u en de bank waardoor u in ieder geval de maximale mogelijkheden benut.

 

In de meeste gevallen is echter aanvullend krediet nodig om de totale financiering rond te krijgen: de zogenaamde gestapelde financiering.

 

Steeds meer ondernemers vinden naast de bank de oplossing binnen de familiesfeer (onderhandse lening) of maken gebruik van crowdfunding; kredietunies; leasing; de NPEX of via zogenaamde ‘informal investers’. Ook over alternatieve financieringsvormen kunnen wij u adviseren.

 

Het realiseren van de totale financiering vereist een goede voorbereiding en vraagt om grote zorgvuldigheid.

 

De financiers willen immers weten in welke onderneming geld wordt gestoken. Maar meer nog: wat zijn de kwaliteiten van de ondernemer aan wie geld wordt geleend. Het gaat tenslotte om vertrouwen.

 

Onze ondernemersscan geeft aan de geldverstrekker een goed beeld over u als ondernemer. Maar ook voor u is het van belang om uw sterke en zwakke punten te weten en hieraan te kunnen werken.

 

Financieren vereist maatwerk, hetgeen door Polet kan worden geleverd!