Budgetcoaching

Als ondernemer het overzicht over de financiën kwijt of heeft u betalingsachterstand?

Structureel geld tekort, veroorzaakt allerlei problemen. Welke rekening betaalt u eerst en welke blijft nog liggen? Betalingsherinneringen, aanmaningen, incassobrieven en tenslotte deurwaarders aan de deur. ‘Hoe kom ik uit dit moeras?’

 

Een groeiende betalingsachterstand en oplopende schulden kunnen ertoe leiden dat u door de bomen het bos niet meer ziet. Geldzorgen kunnen leiden tot spanningen en stress en zelfs tot lichamelijke klachten.

 

Als u merkt dat u regelmatig geld tekort komt en uw rekeningen niet meer kunt betalen, dan is het wellicht raadzaam om een budgetcoach in te schakelen. Met de juiste budgetbegeleiding kunt u snel geholpen worden en u voorkomt dat u onnodig verder in financiële problemen raakt.
En niet alleen op het moment dat er al financiële problemen zijn. Het kan ook zijn dat er wel voldoende geld binnenkomt, maar dat u zich telkens afvraagt: ‘waar blijft het toch?’.
Ook dan zijn we u graag van dienst.
Samen met u maken we een budgetplanning en een liquiditeitsbegroting, zodat u inzicht heeft in de inkomsten en uitgaven.

 

Het vroegtijdig inschakelen van een budgetcoach voorkomt problematische schulden en administratieve chaos.
Wij streven naar een duurzame financiële situatie bij onze klanten. Financiële zelfredzaamheid is een belangrijk element voor zelfvertrouwen en zelfrespect.
Wij leveren als budgetcoach maatwerk.

 

Uw werknemer

Voor bedrijven is het ook mogelijk om voor een werknemer hulp in te schakelen. Wanneer uw werknemer in de privé-situatie financieel in de problemen zit, heeft dit vaak een impact op de werkvloer, bijvoorbeeld een hoog ziekteverzuim of minder goed functioneren.
Dit zijn problemen die u als ondernemer liever opgelost ziet. Het kan u veel geld gaan kosten!

 

Zeker wanneer er loonbeslag wordt gelegd of er is frequent behoefte aan een voorschot op het salaris of sprake van lenen bij collega’s, is het voor u als werkgever duidelijk dat er problemen van financiële aard zijn.
U kunt iets doen!

 

Samen met u als werkgever en werknemer zoeken wij naar een passende oplossing, zodat uw werknemer weer goed kan functioneren.
Met de juiste begeleiding kan uw werknemer snel geholpen worden en voorkomt u dat uw werknemer onnodig in de schuldhulpverlening belandt.

 

Onze werkwijze

Als budgetcoach zijn wij onafhankelijk en helpen (tijdelijk) met het ordenen en met het inzichtelijk maken van de financiën en het leren omgaan met het beschikbare inkomen. We proberen samen met de betrokkenen de problemen op te lossen.

 

Daarnaast bekijken we de mogelijkheden om het besteedbaar inkomen te vergroten (bijvoorbeeld door het aanvragen van toeslagen, belastingteruggave, het gebruik maken van diverse voorzieningen etc.)
We zoeken tegelijkertijd samen met de betrokkenen naar mogelijkheden om de uitgaven te verminderen.

 

Kennis van zaken gecombineerd met elementaire vaardigheden zoals respect, tact en heldere communicatie zijn van essentieel belang om in zo’n situatie de zaak snel weer op de rit te krijgen.

 

Uiteraard laten we u daarna niet aan uw lot over. Indien gewenst, blijven we begeleiding bieden.

 

Ook in tijden van financiële tegenslag bent u bij Polet in goede handen!