Coronamaatregelen Personeel

Aanvragen NOW 3.0 tweede tijdvak
05-02-2021
De NOW 3.0-subsidie is in drie tijdvakken verdeeld en kan in drie fasen worden aangevraagd. Het loket is gesloten voor het eerste tijdvak (oktober t/m december 2020). Het tweede tijdvak van NOW 3.0 loopt van 1 januari 2021 tot en met 31 maart 2021.
Gratis ontwikkeladvies wordt weer verkrijgbaar
12-10-2020
In de steunmaatregel NOW 2.0 die tot 1 oktober 2020 liep, stond dat de werkgever zich verplicht moest inspannen om werknemers te stimuleren deel te nemen aan een ontwikkeladvies of scholing. Deze voorwaarde komt ook terug in de NOW 3.0-regeling van 1 oktober 2020 tot 1 juli 2021.
Aanvraagperiode definitieve vaststelling NOW 1.0 gestart
12-10-2020
Werkgevers die gebruik hebben gemaakt van de NOW 1.0-regeling, kunnen vanaf vandaag (7 oktober) een aanvraag voor een definitieve berekening van de NOW 1.0 indienen bij het UWV.
Meer bekend over NOW 3.0
12-10-2020
De NOW 3.0 regeling zal medio oktober 2020 worden gepubliceerd in de Staatscourant. Vooruitlopend op die publicatie heeft minister Koolmees in zijn brief aan de Tweede Kamer van 30 september jl. al wat meer bijzonderheden bekendgemaakt.
NL leert door
26-08-2020
Werkgevers die de NOW 2.0 aanvragen, worden verplicht om hun werknemers te stimuleren om aan bij- en omscholing te gaan doen. Deze inspanningsverplichting dient niet lichtvaardig te worden opgevat. Werkgevers leggen hier bij aanvraag van de NOW 2.0 een verklaring over af. Hiervoor wordt € 50 miljoen uitgetrokken via het crisisprogramma ‘NL Leert Door’, waarmee mensen vanaf augustus kosteloos online scholing en ontwikkeladviezen kunnen volgen om zich aan te passen aan de nieuwe economische situatie. De kosten zullen dus in beginsel niet drukken op de werkgever. De inspanningsverplichting doet dat wel.
NOW 2.0
02-07-2020
De aanvraag voor de NOW 2.0 kan worden ingediend vanaf 6 juli a.s. tot en met 31 augustus 2020 met een formulier dat het UWV via www.uwv.nl beschikbaar stelt.
Tijdelijke overbruggingsregeling voor Flexibele Arbeidskrachten
26-05-2020
Het kabinet gaat in overleg met de Tweede Kamer om te bespreken of de invoering van de TOFA-regeling wenselijk is. Als je als flexwerker werkloos geworden bent en je voldoet niet aan de voorwaarden voor de WW of de bijstand, dan zou je aanspraak kunnen maken op deze nieuwe regeling, als de Tweede Kamer het eens is met de invoering van deze regeling.
UPDATE: tegemoetkoming loonkosten personeel (NOW)
26-05-2020
Deze huidige regeling, de NOW 1.0, die op 31 mei 2020 afloopt, wordt verlengd (NOW 2.0). Het doel van de NOW 2.0-regeling blijft hetzelfde: als je als ondernemer minstens 20% omzetverlies verwacht, dan kun je een tegemoetkoming in de loonkosten aanvragen bij het UWV. Vanaf 6 juli 2020 kun je de aanvraag indienen voor de maanden juni, juli en augustus. De aanvraag kan ingediend worden t/m 31 augustus 2020. De bedoeling is dat je als werkgever je personeel 100% blijft doorbetalen. De verlengde NOW 2.0-regeling hanteert dezelfde systematiek van tegemoetkoming, maar de nieuwe regeling bevat ook wijzigingen.
Uitwerking NOW
03-04-2020
De uitbraak van het COVID-19-coronavirus en de daarmee verband houdende vergaande overheidsmaatregelen leiden bij veel bedrijven tot een forse omzetdaling of zelfs tot algehele sluiting. Het kabinet ziet de uitbraak niet meer als een normaal ondernemersrisico en zal u als werkgever hierbij ondersteunen. U kunt op grond van de ‘Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor behoud van Werkgelegenheid’ (NOW) een subsidie ontvangen met als doel het tegemoetkomen in de betaling van uw loonkosten.
Eenzijdige pensioenregeling versoberen niet zomaar mogelijk
19-03-2020
U bent mogelijk naarstig op zoek naar kostenbesparende maatregelen. Een van de mogelijkheden die u wellicht overweegt, is de versobering van de pensioenregeling van uw medewerkers om zo de premielast te verminderen. De vraag is of u zomaar mag ingrijpen?
Maatregelen op de werkvloer
19-03-2020
De overheid heeft ingrijpende maatregelen genomen, zoals het sluiten van o.a. de scholen en kinderdagverblijven, horecagelegenheden, sport- en fitnessclubs en het verbieden van evenementen van meer dan 100 personen.
Versoepeling regeling herziening lage WW-premie
19-03-2020
Sinds 1 januari 2020 betaalt u de lage WW-premie voor werknemers met een schriftelijke arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd, die geen oproepovereenkomst is.
Meer tijd om lage WW-premie veilig te stellen
19-03-2020
Sinds 1 januari 2020 mag u de lage premie toepassen, als u de schriftelijke contracten voor werknemers die voor onbepaalde tijd in dienst zijn, bij de loonadministratie bewaard.
Coronavirus en controle op thuiswerken
19-03-2020
Als werkgever ben je opgeroepen om je personeel zoveel als mogelijk vanuit huis te laten werken. Maar wanneer je werknemer vanuit huis werkt, dan ben je letterlijk al het zicht op hun activiteiten kwijt.
Nieuwe noodregeling vervangt werktijdverkorting
19-03-2020
U kunt geen werktijdverkorting meer aanvragen. Daarvoor in de plaats komt de nieuwe ‘Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW)’.
Coronavirus en de AVG: pas op met informatieverzoeken
17-03-2020
Werkgevers stellen werknemers momenteel regelmatig de vraag: ‘Denk je dat je het Coronavirus hebt?’ of: ‘Mogen we je temperatuur meten?’ Maar dit mag allemaal niet onder de AVG. U mag zich immers niet bezighouden met de medische diagnoses van uw personeel. Betekent dit dan dat u als werkgever niets mag vragen aan (mogelijk) besmettelijk personeel?
Arbeidsrechtelijke gevolgen
17-03-2020
Naast financiële en algemene gevolgen brengt het Coronavirus ook een aantal arbeidsrechtelijke gevolgen met zich mee voor u als werkgever.