Coronamaatregelen Fiscaal

Tariefswijzigingen
05-02-2021
Het vennootschapsbelastingtarief in de eerste schijf is verlaagd van 16,5% naar 15%.
Langer versoepelde fiscale regels tijdens betaalpauze hypotheek
12-10-2020
In een apart besluit zijn de versoepelde fiscale regels tot en met 31 december 2020 verlengd in het geval een belastingplichtige een betaalpauze voor rente aflossing heeft afgesproken met zijn/haar bank of andere hypotheekverstrekker.
Formulier aanvraag verlenging bijzonder uitstel van betaling
02-07-2020
De Belastingdienst heeft vorige week, op 25 juni 2020, een online formulier beschikbaar gesteld voor het aanvragen van verlenging van het bijzonder uitstel van betaling.
Update Bijzonder uitstel van betaling van belastingen
26-05-2020
Je kunt langer belastinguitstel aanvragen als je liquiditeitsproblemen ervaart vanwege de coronacrisis. De periode is verlengd tot 1 september 2020. Eventuele verzuimboetes voor het niet op tijd betalen, hoeven niet te worden voldaan. De belastingrente en invorderingsrente voor alle belastingmiddelen zijn tot 1 oktober 2020 verlaagd naar 0,01%.
Versoepeling fiscale gevolgen betaalpauze hypotheeklasten
15-05-2020
Kredietverstrekkers zijn bereid u een betaalpauze te geven van rente en aflossing voor maximaal zes maanden.
Eerder verlies 2020 verrekenen
15-05-2020
Een andere fiscale maatregel betreft de geschatte verliezen van 2020. Die mag u dit jaar al als fiscale coronareserve verrekenen met de winst van 2019.
Terugvragen van btw bij oninbare debiteuren (2)
15-05-2020
Past u het factuurstelsel toe voor de btw, dan moet u de btw op aangifte afdragen in het tijdvak van het uitreiken van de factuur.
Terugvragen van btw bij oninbare debiteuren
01-04-2020
Bij toepassing van het factuurstelsel moet de btw op aangifte worden afgedragen in het tijdvak van het uitreiken van de factuur. Er bestaat echter recht op teruggaaf van die btw als de debiteur niet of niet tijdig betaald.
Aansprakelijkheid vanwege fiscale eenheid btw
01-04-2020
Bij het bestaan van een fiscale eenheid voor de btw, zijn alle onderdelen hoofdelijk aansprakelijk voor de btw-schulden.
Verzuimboete en verlaging van invorderings- en belastingrente
19-03-2020
Tijdens het uitstel van betaling houdt de Belastingdienst de invordering aan. Er worden geen verzuimboetes opgelegd en in voorkomende gevallen worden deze teruggedraaid.