Coronamaatregelen - algemeen

Tegemoetkoming Vaste Lasten kwartaal 1 2021
05-03-2021
De TVL-regeling is opnieuw verlengd. Je kunt als ondernemer of zzp’er ook over het eerste kwartaal van 2021 onder voorwaarden een tegemoetkoming krijgen, zodat je beter in staat bent om uw vaste lasten te blijven betalen. Misschien kan je (opnieuw) gebruikmaken van deze verlengde TVL-regeling. Daarom vertellen wij je er graag meer over.
Verlengde financieringsopties
05-02-2021
Eind vorig jaar zijn veel financieringsmogelijkheden voor ondernemers verlengd. We noemen hierna enkele opties, waarvan u gebruik zou kunnen maken. Maar er zijn ook andere mogelijkheden. Neem contact op met uw financieel adviseur om te beoordelen welke mogelijkheden het beste bij uw situatie passen.
Tozo 3.0 zonder vermogenstoets
05-02-2021
De coronacrisis duurt voort en daarom kunt u nog tot 1 juli 2021 gebruikmaken van de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo 3.0), mits u aan de voorwaarden voldoet.
Avondklok en arbeidsrecht
28-01-2021
De avondklok is een feit; sinds zaterdag 23 januari jl. mag er tussen 21:00 en 04:30 uur niemand op straat zijn, tenzij hiervoor een geldige reden bestaat. Deze maatregel om de verspreiding van het coronavirus een halt toe te roepen geldt tot en met woensdag 10 februari a.s. Wie toch de straat op gaat zonder voornoemde geldige reden, riskeert een boete van € 95,00. Al in het eerste weekend werden er in het gehele land flink wat overtredingen geconstateerd en beboet.
Investeren met BIK in coronatijd
22-01-2021
De overheid wil graag dat u ook in deze lastige coronatijd blijft investeren. Daarvoor is een nieuwe tijdelijke (tot eind 2022) subsidieregeling getroffen: de Baangerelateerde Investeringskorting (BIK).
Langer uitstel van betaling aanvragen en verlengen
22-01-2021
U kunt ook na 31 december 2020 nog voor het eerst uitstel van betaling of verlenging van het uitstel aanvragen wegens de voortdurende coronacrisis.
Vermogenstoets bij Tozo 3.0 uitgesteld
29-10-2020
Sinds 1 oktober 2020 is de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) met negen maanden verlengd tot 1 juli 2021. Aanvankelijk was voorgesteld om in deze Tozo 3.0 een aanvullende beperkte vermogenstoets op te nemen.
Herverzekering leverancierskredieten verlengd
12-10-2020
De overheid staat momenteel garant voor verzekeringen van leverancierskredieten. Daarvoor is een overeenkomst gesloten met de verzekeraars. Deze overeenkomst zou eind 2020 aflopen, maar wordt nu verlengd tot en met 31 maart 2021.
Bedrijven krijgen vaker huurkorting via de rechter
27-08-2020
In de coronacrisis zien rechters wél een reden om bedrijven een lagere huur te geven. Dat was bij de financiële crisis niet zo.
Banken zetten voordeur op een kier
16-07-2020
Vanaf het moment dat het coronavirus uitbrak en de daaruit voortvloeiende maatregelen werden genomen, zijn de banken ‘op slot’ gegaan.
Start op tijd met onderzoek kredietfaciliteiten
16-07-2020
Veel ondernemers en ondernemingen wachten met het aanvragen c.q. onderzoeken van aanvullende kredietmogelijkheden, omdat ze het nu nog wel kunnen uitzingen.
Rabobank: uitstel aflossing nog mogelijk tot 31 juli, 17:00 uur
16-07-2020
De periode waarbinnen je nog een verzoek kunt indienen bij Rabobank voor het uitstel van aflossing, loopt nog tot 31 juli 2020, klokslag 17.00 uur.
Onbetaalde facturen?
02-07-2020
In deze tijd heeft bijna iedereen wel te maken met het onbetaald blijven van facturen. Wat te doen, als leverancier van een dienst of product, wanneer een afnemer niet kan betalen?
Tot 1 oktober zelfstandigenaftrek
02-07-2020
Normaliter moet u ten minste 1.225 uren per jaar (ofwel 23,5 uren per week) besteden aan werkzaamheden voor uw onderneming om voor de zelfstandigenaftrek in aanmerking te komen.
UPDATE: bijstand voor zelfstandigen (TOZO)
26-05-2020
Als zelfstandige kun je bij je gemeente aanvullende inkomensondersteuning krijgen voor levensonderhoud. Het kabinet verlengt de Tozo-regeling met drie maanden, zodat de uitkeringstermijn loopt t/m 31 augustus a.s. De inkomensondersteuning vult aan tot het sociaal minimum en hoeft niet te worden terugbetaald.
Tegemoetkoming vaste lasten MKB
26-05-2020
Als MKB-ondernemer kun je wellicht een tegemoetkoming krijgen voor je vaste lasten. Het kabinet komt namelijk met een pakket aan maatregelen voor MKB-ondernemers die het hardst geraakt zijn, waaronder de horeca, recreatie, sportscholen, evenementen, kermissen, speelautomatenhallen, podia en theaters, waarvan een aantal ook in de zomermaanden nog gesloten blijft.
Borgstellingsregeling NHG
15-05-2020
Hebt u een hypotheek met Nationale Hypotheek Garantie (in 2020 tot € 310.000) en kunt u de hypotheeklasten niet meer betalen door de coronacrisis?
Verlenging tijdelijke verhuur woonruimte
15-05-2020
U kunt woonruimte tijdelijk verhuren. Zelfstandige woonruimte mag u voor een periode van maximaal twee jaar verhuren en onzelfstandige woonruimte, zoals bij kamerverhuur, voor een periode van maximaal vijf jaar.
Andere activiteiten in uw huurpand
15-05-2020
Nu u de bestaande bedrijfsactiviteiten door de gedwongen sluiting niet kunt uitvoeren, is het de vraag of u iets anders mag doen in uw huurpand.
Winkelhuur later betalen
15-05-2020
De retailsector, de vastgoedbedrijven en vastgoedfinanciers hebben in een steunakkoord richtlijnen vastgelegd over de manier waarop winkels die in ernstige problemen zijn gekomen door de coronacrisis, hulp kunnen krijgen.
Krediet voor kleine MKB'ers
12-05-2020
Oplossing voor liquiditeitsprobleem bij kleine bedrijven.
Corona-crisis overleven als ondernemer
29-04-2020
De Corona-crisis heeft grote impact op de financiële toekomst van veel ondernemingen en de ondernemer. Want niet alle ondernemingen zullen de huidige Corona-crisis overleven en het is belangrijk om als ondernemer de kosten van je verlies te beperken als je constateert dat stoppen met je onderneming het beste is wat je op dit moment kunt doen. Dat dit in sommige gevallen indruist tegen het gevoel dat je als ondernemer altijd moet knokken voor je tent is begrijpelijk, maar het kan verstandiger zijn om je bij de financiële en economische feiten neer te leggen.
Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo)
22-04-2020
Door de maatregelen van het kabinet om de verspreiding van het coronavirus te beperken, derven veel zelfstandig ondernemers inkomsten. Om ook jou tijdens de coronacrisis te ondersteunen is de ‘Tijdelijke overbruggingsregeling voor zelfstandig ondernemers (Tozo)’getroffen.
Uitbreiding TOGS
10-04-2020
Het ministerie van Economische Zaken heeft besloten om de TOGS-regeling (voorheen Noodloket) uit te breiden.
Crisismanagement
01-04-2020
Om deze crisistijd goed door te komen hebben wij een 5-stappenplan voor crisismanagement:
Noodloket open
01-04-2020
Ook de andere steunmaatregel voor ondernemers – de Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19 (TOGS, of kortweg het Noodloket) - is opengesteld.
Exportkredietverzekering verruimd
01-04-2020
Nederlandse bedrijven expoteren veel naar het buitenland. Ongeveer 30% van het nationaal inkomen komt uit de buitenlandse handel.
Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers open
01-04-2020
De ‘Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers’ (Tozo) is opengesteld. De Staatssecretaris van SZW heeft daarbij in haar brief de voorwaarden bekendgemaakt. Die voorwaarden zijn:
Aanvullende maatregelen cultuur- en creatieve sector
01-04-2020
Het kabinet heeft aanvullende maatregelen getroffen om de cultuur- en creatieve sector te ondersteunen. Zo hebben musea die hun panden huren van het Rijksvastgoedbedrijf een huuropschorting van drie maanden gekregen.
Overgang van factuurstelsel naar kasstelsel soms voordelig
01-04-2020
Bij toepassing van het factuurstelsel moet de btw worden afgedragen in het tijdvak waarin de factuur is uitgereikt. Bij slecht betalende afnemers, kan dat zorgen voor liquiditeitsproblemen.
Corona in de jaarrekening
01-04-2020
Nog even de gevolgen van de crisis voor de jaarrekening op een rijtje. De regels gelden primair voor rechtspersonen die onder BW 2, Titel 9 vallen, maar kunnen richting geven voor jaarrekeningen van andere rechtsvormen.
Het coronavirus en huur van bedrijfsruimte (2)
01-04-2020
In een eerder bericht special ben je al geïnformeerd over de (on)mogelijkheden van huurders om op grond van de wettelijke bepalingen onder hun huurverplichtingen uit te komen.
Uitstel van betaling van waterschapslasten
25-03-2020
Ook de waterschappen hebben steun toegezegd om ondernemers te ondersteunen
Stopzetten aflossingen bank
25-03-2020
Kleinere ondernemingen met een financiering tot € 2,5 miljoen kunnen 6 maanden uitstel krijgen van de aflossing van hun leningen.
Welke informatie is nodig voor een overbruggingsfinanciering?
25-03-2020
De banken geven aan mee te willen werken aan het verstrekken van een overbruggingsfinanciering, eventueel met gebruikmaking van de Borgstellingsregeling MKB (BMKB).
Betalingsonmacht belastingen en premies
25-03-2020
Ook zijn er inmiddels enkele fiscale maatregelen getroffen. Zo kunt u bij de Belastingdienst verzoeken om bijzonder uitstel van betaling voor de inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, de btw en de loonheffing, als uw bedrijf door het Coronavirus in acute liquiditeitsproblemen is gekomen.
Het coronavirus en huur van bedrijfsruimte (1)
25-03-2020
Na de eerdere verplichte bedrijfssluitingen van sportscholen, kinderdagverblijven, de hele horeca etc., dreigt mogelijk ook nog een verplichte winkelsluiting. Voor huurders zal dit leiden tot omzetverlies.
Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandigen in Drechtsteden
24-03-2020
Er zijn veel vragen over de overbruggingsregeling voor zelfstandig ondernemers. Wij hebben voor u de vragen en antwoorden in één overzicht.
Persbericht SVHW inz. lokale belastingen
24-03-2020
SVHW geeft ondernemers en zelfstandigen meer ruimte om lokale belastingen te betalen. SVHW neemt maatregelen om ondernemers en ZZP-ers meer ruimte te geven om de lokale belastingen te betalen. Op deze manier hoopt SVHW enige financiële verlichting te creëren, aangezien de omzet van velen vanwege de Corona uitbraak onder druk staat.
Tijdelijke regeling inkomensondersteuning Drechtsteden
20-03-2020
Bent u zzp'er of (kleine) ondernemer in de Drechtsteden en heeft u als gevolg van de coronacrisis direct inkomensondersteuning nodig? Voor u is er de tijdelijke regeling BBZ. Voor een digitale aanvraag kunt u terecht bij de Sociale Dienst Drechtsteden.
Uitstel van betaling
20-03-2020
U kunt bij de Belastingdienst verzoeken om bijzonder uitstel van betaling voor de inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, de omzetbelasting en de loonheffing, als uw bedrijf door het Coronavirus in acute liquiditeitsproblemen is gekomen.
Coronavirus en contractuele verplichtingen
19-03-2020
Steeds meer bedrijven sluiten vanwege het Coronavirus hun deuren. Maar kan dat wel gelet op de overeenkomst van opdracht die u met uw klanten hebt gesloten, of moeten u in dat geval opdraaien voor alle kosten die de andere partij maakt?
Verruiming regeling Garantie Ondernemersfinanciering
19-03-2020
U kunt als ondernemer ook gebruikmaken van de Garantie Ondernemersfinancieringsregeling (GO-regeling) als u problemen ondervindt bij het verkrijgen van bankleningen en bankgaranties.
Eenvoudiger lenen met overheidsgarantie voor het mkb
19-03-2020
Heeft uw mkb-bedrijf een gezond toekomstperspectief maar komt u in liquiditeitsproblemen door het Coronavirus? U kunt tijdelijk (tot 1 april 2021) onder gunstiger voorwaarden gebruikmaken van de Borgstelling MKB-kredieten (BMKB).
Bijdrage van de Europese Investeringsbank
19-03-2020
De Europese Investeringsbank (EIB) gaat snel € 40 miljard vrijmaken om de Coronacrisis het hoofd te bieden. Het geld moet beschikbaar komen voor bedrijven die getroffen worden door de maatregelen die vanwege het Coronavirus overal in Europa worden genomen.
Effectief vergaderen vanuit huis
19-03-2020
Inmiddels hebben we er allemaal mee te maken; thuiswerken in verband met Corona. Om dit zo productief mogelijk te doen, is het verstandig om zoveel mogelijk je vaste routine aan te houden. Dat zal voor veel werkzaamheden ook heel goed mogelijk zijn, maar hoe zit het met vergaderen of overleg met collega’s?
Tijdelijke Borgstellingsregeling voor land- en tuinbouw
19-03-2020
Er komt ook een tijdelijke borgstelling voor werkkapitaal van land- en tuinbouwbedrijven. Dit is de regeling Borgstelling MKB-Landbouwkredieten (BL); een tijdelijke borgstelling voor kredieten van agrarische ondernemers. Deze staatsgarantie zal zo spoedig mogelijk worden opengesteld.
Rentekorting bij microkredieten van Qredits
19-03-2020
Bent u een kleine ondernemer die gebruikmaakt van een microkrediet van Qredits? U krijgt dan zes maanden uitstel van aflossing.
Mogelijke stopzetting van lokale aanslagen
19-03-2020
Het kabinet gaat in overleg met de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) over de mogelijkheid om lokale aanslagen aan ondernemers stop te zetten en al opgelegde aanslagen aan bedrijven in te trekken. Het gaat hierbij met name om de toeristenbelasting.
Compensatieregeling voor bepaalde sectoren
19-03-2020
Er wordt momenteel gewerkt aan een compensatieregeling met passende maatregelen voor sectoren die het meest te lijden hebben onder de getroffen gezondheidsmaatregelen.
Tijdelijke extra bijstand voor zzp'ers
19-03-2020
Bent u zelfstandige, dan kunt u voor een periode van maximaal 3 maanden binnen 4 weken aanvullende inkomensondersteuning van maximaal € 1.500 per maand krijgen voor levensonderhoud.