Disclaimer

De informatie verzonden in dit e-mailbericht afkomstig van Administratie & Adviesbureau Polet is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n). Gebruik van deze informatie door anderen dan de geadresseerde(n) is, zonder daartoe strekkend verzoek van Administratie & Adviesbureau Polet, verboden. Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van deze informatie aan derden is niet toegestaan. Administratie & Adviesbureau Polet staat niet in voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud van dit e-mailbericht, noch voor tijdige ontvangst daarvan.


Mocht u van dit e-mailbericht afkomstig van Administratie & Adviesbureau Polet niet de geadresseerde(n) zijn of degene aan wie Administratie & Adviesbureau Polet doorzending aan een derde of derden heeft verzocht, dan verzoeken wij u vriendelijk Administratie & Adviesbureau Polet per e-mail of telefoon op de hoogte te stellen van de ontvangst van dit e-mailbericht, en het e-mailbericht te vernietigen zonder kennis te nemen van de inhoud, en zonder dit te kopiëren of aan derde of derden kenbaar te maken.

 

The information in or included in this e-mail message is restricted to the addressee. Sender cannot guarantee full and timely receipt of this message. Please contact sender if the message is not received in good order. Publication, copying or dissemination of the contents of this e-mail message is not permitted without prior permission. Sender cannot guarantee the correctness of e-mailed information. No responsibility is taken for direct or indirect damages resulting from actions and/or decisions based on the information in this e-mail message.