Afschaffing VAR voor ZZP'ers

Als zzp’er kunt u geen VAR(verklaring arbeidsrelatie) meer aanvragen. Hier zijn overeenkomsten voor in de plaats gekomen. De Belastingdienst gaat deze overeenkomsten tussen opdrachtgevers en zzp’ers beoordelen en geeft daarbij aan of de opdrachtgever al dan niet loonheffingen moet inhouden en betalen. Als u en uw opdrachtgever volgens deze overeenkomst werken, krijgt u daarmee zekerheid over de arbeidsrelatie.

Risico’s

De Belastingdienst heeft op hun website een aantal voorbeelden van overeenkomsten staan. Neem deze niet zomaar over! U loopt het meeste risico als u deze zomaar overneemt, zonder te kijken of hij echt goed geschikt is voor uw organisatie. Als blijkt dat niet volgens de overeenkomst is gewerkt én de Belastingdienst toont aan dat er toch sprake is van een dienstbetrekking, moet de opdrachtgever alsnog loonheffingen betalen. De opdrachtgever mag de loonheffing bij u inhouden of op u verhalen.

Voorbeeld van risico

Een voorbeeld om het duidelijk te maken. Als de Belastingdienst bij het indienen van de aangifte inkomstenbelasting constateert dat er geen sprake is van ondernemerschap, kan de zelfstandigen aftrek en de aftrek MKB winstvrijstelling (14% van de winst) worden geschrapt. Dit betekent veelal het missen van een aftrekpost van bijna € 11.000,- en eventueel geclaimde investeringsaftrek. Het extra te betalen bedrag aan belasting kan oplopen van € 3.000,- tot € 5.000,- en in sommige gevallen nog veel hoger. Daarnaast kan ook het ondernemerschap voor de omzetbelasting mogelijk ter discussie worden gesteld.

 

 
 

 

Gratis white paper voor u!

Meer weten over kansen en risico’s? Download hier onze white paper waarin we de antwoorden geven over wat de afschaffing van de VAR voor u betekent!

Vragen die in de white paper worden beantwoord

  • Wanneer is er sprake van een arbeidsovereenkomst/dienstbetrekking?
  • Wat zijn de belangrijkste knelpunten in een overeenkomst?
  • Welke rechtszekerheid geeft de goedgekeurde overeenkomst?

 

 

Vul uw gegevens in en download de white paper

 

 

Naam:*
E-mail:*
Branche: