Privévermogen erfgenaam binnenkort beter beschermd

31-05-2016

Een erfgenaam wordt beter beschermd bij zuivere aanvaarding van een nalatenschap. De regeling voor zuivere aanvaarding wordt namelijk zo aangepast dat daarvan pas sprake is als goederen van de nalatenschap worden verkocht of op een andere wijze worden onttrokken aan eventuele schuldeisers. Ook komt er een uitzonderingsclausule, die het privévermogen van de erfgenaam beschermt tegen onverwachte schulden van de nalatenschap. Dit regelt het ‘Wetsvoorstel bescherming erfgenamen tegen schulden’ dat de Tweede Kamer onlangs heeft aangenomen. De Eerste Kamer doet het wetsvoorstel waarschijnlijk op 7 juni 2016 als hamerstuk af.

 

Tip

 

Bent u erfgenaam, dan kunt u onder de huidige regelgeving een nalatenschap zuiver of beneficiair aanvaarden. In het laatste geval bent u alleen met het geërfde vermogen aansprakelijk voor schulden van de nalatenschap.

Bij zuivere aanvaarding bent u is dat ook met uw privévermogen. Zuiver aanvaarden is eerder aan de orde dan men vaak denkt. U kunt al onbewust zuiver aanvaarde, doordat u spullen van de erflater meeneemt of een schuld van de erflater erkent.