Stel toepassing huidige innovatiebox veilig

06-05-2016

De toegang tot de innovatiebox wordt per 1 juli 2016 beperkt. Hoe dat precies gaat gebeuren, is nog onduidelijk, maar Nederland ontkomt er niet aan. Er is echter overgangsrecht, waarvan Nederland waarschijnlijk gebruik gaat maken.

 

Ondernemers kunnen tot 1 juli 2016 bij de Belastingdienst om goedkeuring vragen voor toepassing van de huidige innovatiebox. Die blijft dan nog maximaal 5 jaar (uiterlijk 30 juni 2021) gelden. Heeft u al een goedkeuring van de Belastingdienst, dan kan de looptijd daarvan mogelijk nog worden verlengd. De beperking van de innovatiebox vloeit voort uit het BEPS-rapport van de OESO; een actieplan tegen belastingontduiking.

 

De innovatiebox moet op grond van het actieplan vanaf 1 juli 2016 worden beperkt tot octrooien, patentachtige rechten (zoals kwekersrechten) en software die beschermd is met auteursrechten/copyrights. De innovatiebox geldt ook voor immateriële activa die bruikbaar, vernieuwend en niet voor de hand liggend zijn. Deze laatste categorie geldt alleen voor het MKB. Dat wil zeggen voor innovatieve ondernemingen met een groepsomzet van maximaal € 50 miljoen en een omzet uit intellectuele eigendom van maximaal € 7,5 miljoen.