Update "VAR wordt BGL"

24-02-2015

Staatssecretaris Wiebes heeft de Tweede Kamer bericht gezonden over de status van de nieuwe VAR, naar aanleiding van vragen vanuit de Tweede Kamer.

De staatssecretaris geeft aan dat hij het alternatieve voorstel van de vakbonden en de werkgeversorganisaties gaat onderzoeken.
Zij stellen een model voor waarin zowel opdrachtgever als opdrachtnemer een verantwoordelijkheid hebben voor de juistheid van de feiten en omstandigheden zoals ze bij de Belastingdienst zijn aangegeven.

In februari en maart zal er door hem overleg worden gepleegd met de verschillende partijen, waarbij ook de ZZP-organisaties zullen worden betrokken.
Gekeken gaat worden of deze regeling ook voor de ZZP-organisaties aanvaardbaar is.

Het uitgangspunt blijft dat er zoveel mogelijk recht gedaan wordt aan de doelstellingen van het oorspronkelijke wetsvoorstel om de mogelijkheden van de Belastingdienst te vergroten om handhavend op te treden (lees ongewenst gebruik), en een herstel van het evenwicht in de verantwoordelijkheden van opdrachtgever en opdrachtnemer.

In het voorjaar van 2015 zal de staatssecretaris de Tweede Kamer informeren over de uitkomst van deze gesprekken en de gevolgen voor het wetsvoorstel van de nieuwe BGL.

De VAR 2014 blijft voorlopig ook voor het jaar 2015 geldig als de opdrachtnemer hetzelfde werk doet onder dezelfde omstandigheden en voorwaarden.

Zodra er weer meer nieuws is te melden over de nieuwe VAR, komen we er op terug.