Commissie buigt zich over modelovereenkomst zzp-er

23-04-2016

Staatssecretaris Wiebes van Financiën keurt in zijn besluit van 7 april goed dat de Commissie (Model)overeenkomsten is ingesteld. De Commissie heeft tot taak onderzoek te verrichten naar de juistheid van door de Belastingdienst beoordeelde (Model)overeenkomsten.

 

De Commissie krijgt toegang tot alle (Model)overeenkomsten die zijn voorgelegd aan de Belastingdienst. Zij toetst de (Model)overeenkomsten aan het huidige wettelijk kader.