Definitieve regeling nascholing oudere chauffeurs

09-02-2015

In Europa moeten beroepschauffeurs (C en/of D rijbewijs) 35 uur nascholing volgen om het rijbewijs beroepsmatig te mogen gebruiken.

Chauffeurs met een C en/of D rijbewijs geboren voor 1 juli 1955, zijn in Nederland vrijgesteld van deze nascholingsplicht.

Per 1 juni 2015 vervalt deze vrijstelling.
Omdat deze chauffeurs waren vrijgesteld van de nascholingsplicht werd code 95 automatisch op het rijbewijs aangebracht. Vanaf 1 juni 2015 kan en mag dat niet meer.
Chauffeurs geboren voor 1 juli 1955 wordt aangeraden om alsnog de 35 uur nascholing te gaan volgen. De deadline voor het afronden van de nascholing is voor het C rijbewijs 10 september 2016 en voor D rijbewijzen 10 september 2015.
Daarnaast heeft een chauffeur geboren voor 1 juli 1955 een drietal andere opties om de code 95 tijdig te verkrijgen, te weten: Gevolgde uren laten registreren bij CBR, Rijbewijs omwisselen/duplicaat aanvragen, Rijbewijs verlengen.