wet hardere aanpak bestrijding fraude bij faillissement

11-04-2016

De Eerste Kamer heeft op 5 april 2016 twee wetsvoorstellen aanvaard die de bestrijding van faillissementsfraude versterken. Beide maatregelen, gaan naar verwachting op 1 juli 2016 in werking treden.

 

Met het eerste wetsvoorstel kan de rechter een malafide bestuurder verbod opleggen, dit houdt in dat een malafide bestuurder maximaal vijf jaar geen rechtspersoon mag besturen of commissaris mag blijven of worden.

Met dit wetsvoorstel wordt verhinderd dat malafide bestuurders hun activiteit kunnen blijven voortzetten. Hiermee wordt ook verhindert dat er steeds nieuwe ondernemingen worden opgericht om vervolgens failliet te laten gaan.

 

Het tweede wetsvoorstel verruimt de strafrechtelijke mogelijkheden om effectiever en harder op te treden tegen frauduleuze faillissementen. Om faillissementsfraude beter te kunnen aanpakken komt er onder andere een aparte strafbaarstelling van overtreding van de administratieplicht bij faillissement.