Geen aftrek levensonderhoud meer voor kinderen tot 21 jaar

10-01-2015

Geen aftrek levensonderhoud meer voor kinderen tot 21 jaar

 

Bent u gescheiden en heeft u kinderen jonger dan 21 jaar voor wie u geen recht heeft op kinderbijslag en heeft uw kind zelf geen recht op studiefinanciering?
In dat geval kon u in aanmerking komen voor een forfaitaire aftrek voor de kosten van levensonderhoud van het kind.
Deze aftrek is per 1 januari 2015 vervallen.
Bent u de ouder die de kinderalimentatie betaalt, dan neemt uw draagkracht dus af.

Maak in dat geval nieuwe afspraken met uw ex-partner over de hoogte van de kinderalimentatie.
U kunt daarbij zo nodig een mediator, het Juridisch Loket of een advocaat inschakelen.
Komt u er niet uit met elkaar, dan kunt u de rechter verzoeken de alimentatie te verlagen.