Wet aanpak schijnconstructies

19-02-2016

De Rijksoverheid heeft op 1 juli 2015 de Wet aanpak schijnconstructies (WAS) ingevoerd. Vanaf 1 januari 2016 worden de bepalingen van kracht die van invloed zijn op de specificatie van de loonstrook en de betaling van het wettelijk minimumloon.
 

Het doel van de wet is om schijnconstructies tegen te gaan. Werkgevers kunnen met schijnconstructies namelijk regels voor minimumloon en cao-loon ontduiken. Deze constructies leiden tot oneerlijke concurrentie en verdringing van Nederlandse werknemers. Belangrijk is bijvoorbeeld dat werkgevers de regels voor minimumloon en cao-loon nakomen.
 

Werknemers kunnen achterstallig loon opeisen bij werkgevers én opdrachtgevers.
Tevens worden de namen van bedrijven die zich niet aan de regels voor het minimumloon houden, worden gepubliceerd. Dit zijn enkele maatregelen uit de Wet aanpak schijnconstructies.

 

Om dit te voorkomen is per 1 juli 2015 de Wet aanpak schijnconstructies (WAS) ingevoerd.
 

Vanaf 1 januari 2016 worden de bepalingen van kracht die van invloed zijn op de specificatie van de loonstrook en de betaling van het wettelijk minimumloon.
Voor meer informatie over dit onderwerp bel dan met Pieternel.