Koning winter komt er aan

05-02-2021

Is er een direct verband tussen het werk en het extreme weer? Dan krijgen de werknemers mogelijk een WW-uitkering. In de cao of arbeidsovereenkomst staat of en wanneer een bedrijf in aanmerking komt voor deze regeling.

 

Wachtdagen

De eerste dagen waarop werknemers niet kunnen werken zijn de wachtdagen. Het aantal wachtdagen dat geldt is afhankelijk van het soort weersomstandigheden. Bij vorst, ijzel, sneeuwval zijn er twee wachtdagen per winterseizoen. Een winterseizoen loopt van 1 november tot en met 31 maart.

Deze wachtdagen betaalt de werkgever het loon nog zelf door. Voor deze wachtdagen is dus geen WW-uitkering te krijgen. Als het onwerkbare weer langer duurt dan het aantal wachtdagen dat geldt, kan de werkgever voor de werknemers een WW-uitkering aanvragen.

 

Verzuim melden

Meld voor 10.00 uur dat de werknemers die dag niet kunnen werken door onwerkbaar weer. Deze melding geldt voor de hele dag. Doe de melding vanaf de allereerste dag dat de werknemers niet kunnen werken. En doe dit elke dag opnieuw, zolang er sprake is van onwerkbaar weer.

Let op: werknemers mogen tijdens onwerkbaar weer niet aan het werk zijn, ook niet ergens anders. En ze mogen niet op de werkplek aanwezig zijn.

 

Voorwaarden

De werkgever moet er alles aan gedaan hebben om te voorkomen dat het werk gestopt moet worden. Verder gelden er nog deze voorwaarden:

  • De werknemer kan alleen door onwerkbaar weer niet werken. Er zijn dus geen andere redenen waarom hij niet kan werken.
  • De werknemer kan per week minimaal 5 uur niet werken. Werkt hij normaal minder dan 10 uur per week? Dan moet hij per week minimaal de helft van zijn uren niet kunnen werken.
  • Het onwerkbare weer duurt langer dan het aantal wachtdagen dat geldt.
  • De werkgever is niet meer verplicht om loon door te betalen tijdens de periode van onwerkbaar weer.

Als de werkgever WW wil aanvragen, gebruik het formulier ‘Aanvraag WW-uitkering wegens onwerkbaar weer’

 

Speciaal voor de bouw is de vorstverlet app ontwikkelt door CNV Vakmensen, met deze gratis app ben je altijd up-to-date

 

Te kunt hem hier downloaden

https://www.cnvvakmensen.nl/caos/bouw/cao-bouw-en-infra/vorstverlet