Vraag voorlopige verliesverrekening aan

22-01-2021

Als u in 2020 verlies hebt geleden, kunt u zodra uw aangifte vennootschapsbelasting  2020 is ingediend, een verzoek doen om voorlopige verliesverrekening. U kunt dan alvast 80% van het verlies verrekenen met winsten uit eerdere jaren. Dit levert uw bv een liquiditeitsvoordeel op, omdat zij eerder kan beschikken over een te verwachten belastingteruggaaf. De voorlopige verliesverrekening wordt later verrekend met de definitieve verliesverrekening.

 

Let op!
Het is ook mogelijk om een zogenaamde fiscale coronareserve op te nemen in uw aangifte vennootschapsbelasting over 2019 voor een coronagerelateerd verlies. Vraag uw adviseur naar de mogelijkheden.