AB-tarief verder omhoog - dividend uitkeren of juist niet

04-12-2020

In 2021 gaat het tarief waarmee dividenduitkeringen uit uw bv worden belast (het ab-tarief) verder omhoog van 26,25% naar 26,9%. Toch is het daarom vervroegd uitkeren
van dividend, niet altijd voordelig. Het tariefvoordeel kan namelijk (deels) tenietgaan als het uitgekeerde dividend vervolgens tot uw privévermogen gaat behoren, waardoor u meer box-3-heffing moet betalen. Hoeveel meer hangt af van de omvang van uw box-3-vermogen en van het feit of u spaart of belegt.
Het uitkeren van dividend kan wel voordelig zijn als u de uitkering dit jaar nog besteedt of als u er uw lening of rekening-courant bij uw bv mee aflost. Bent u van plan om dividend vervroegd uit te laten keren, laat dan eerst een fiscaal adviseur de gevolgen daarvan in kaart brengen. 


Actiepunt
Zijn uw schulden (niet zijnde eigenwoningschulden) bij
uw eigen bv hoger dan € 500.000? Zorg er dan voor dat
u de schuldenlast vóór 2023 zo veel als mogelijk heeft
teruggebracht tot maximaal € 500.000. Vanaf 2023 wordt
het meerdere boven € 500.000 belast als ab-voordeel!