NL Groeit: Kleinbedrijf moet meer ambitie tonen

19-01-2016

Nederland is een land dat bruist van ondernemerschap zo blijkt uit het onderzoek van prof. dr. Justin Jansen van de Erasmus Universiteit in Rotterdam en Occo Roelofsen van McKinsey & Company dat op 13 januari 2016 wordt gepresenteerd tijdens NLGroeit.

 

Nog nooit zoveel ondernemingen

 

Nederland telt momenteel 1.332.000 ondernemingen dat zijn er bijna 90.000 meer dan in 2011. Dat houdt in dat een op de zes mensen van de werkzame beroepsbevolking als zelfstandig ondernemer actief is.

 

Steeds meer krimpende bedrijven

 

Tegelijkertijd neemt het percentage bedrijven dat krimpt of geen groei kent hard toe. Inmiddels is dit percentage gestegen tot bijna 70%. Dat is een toename van 21% ten opzichte van 2008. Die stijging van niet groeiende bedrijven is verontrustend omdat hiermee de werkgelegenheid en banengroei in Nederland is gedrang komt.

 

 

Oorzaken haperende groei

 

Als oorzaken van de haperende groei van het kleinbedrijf noemen de onderzoekers:

  • Het gebrek aan ambitie bij Nederlandse MKB-ondernemers
  • Het kleinbedrijf is relatief hard geraakt door de economische crisis
  • De kleine ondernemer reageert onvoldoende op structurele veranderingen veroorzaakt door disruptie
  • Het kleinbedrijf heeft moeite om aan extra kapitaal te komen om groei te realiseren
  • Nederlandse ondernemers missen specifieke vaardigheden en kennis om het tij te keren
  • Een aantal (wettelijke) regelingen en verplichtingen is relatief onvoordelig voor het kleinbedrijf

 

Collectieve groeiambitie noodzakelijk

 

De onderzoekers geven aan dat het belangrijk is dat ondernemers in het kleinbedrijf worden geinspireerd en geactiveerd om actiever gebruik te maken van coaching en opleiding. Om dit mogelijk te maken wordt het platform NLGroeit gelanceerd.

 

MKB-kredietcoach is partner

 

De MKB-kredietcoach is als partner vanaf het begin betrokken geweest bij de ontwikkeling van het platform NLGroeit. Dit houdt in dat de MKB-ondernemer de MKB-kredietcoach – in zijn omgeving – kan inschakelen bij het bespreken en realiseren van zijn groeiplannen.

 

Download

Het rapport is hier te downloaden.

Wilt u meer weten over de ondersteuning die MKB-kredietcoach biedt? Stuur dan een mail naar: info@mkbkredietcoach.nl