Wetsvoorstel afbouw salderingsregeling zonnepanelen ingediend

12-11-2020

Heeft u zonnepanelen op uw dag? Dan kunt u nog tot 1 januari 2023 gebruikmaken van de bestaande salderingsregeling. Dit wil zeggen dat u de opgewekte stroom die u aan het stroomnet teruggeeft, mag blijven aftrekken van uw eigen energieverbruik. Vanaf 2023 wordt de bestaande salderingsregeling geleidelijk afgebouwd tot nul op 1 januari 2031. Dit staat in een op 7 oktober jl. ingediend wetsvoorstel. Vanaf 2031 ontvangen consumenten een vergoeding van hun energieleverancier voor de geleverde elektriciteit. Ook worden kleinverbruikers verplicht om vanaf 2021 een slimme meter te laten plaatsen.

 

Het afbouwpercentage loopt van 91% in 2023 af naar 28% in 2030. Vanaf 2031 is saldering geheel niet meer mogelijk. Het is voor de afbouw van de salderingsregeling vereist dat kleinverbruikers beschikken over een meter die de levering en teruglevering van elektriciteit aan het net afzonderlijk kan meten.

 

De slimme meter kan dit. Op dit moment beschikt 80% van alle kleinverbruikers over een meetinrichting die hieraan voldoet. Kleinverbruikers die nog geen slimme meter hebben, hebben nog tot 1 januari 2023 de mogelijkheid om ervoor te zorgen dat zij over een dergelijke meter beschikken.