Hoe big is BIK?

13-10-2020

Om investeringen te blijven stimuleren ondanks coronatijd, komt er – als het aan het kabinet ligt – volgend jaar een nieuwe, tijdelijke (tot eind 2022) subsidieregeling: de Baangerelateerde Investeringskorting (BIK). Tot
5 oktober jl. waren alleen de hoofdlijnen van deze nieuwe regeling bekend. Maar inmiddels is meer bekendgemaakt over de omvang en werking van de regeling. Daarbij is de regeling via een tweede nota van wijziging opgenomen in het Belastingplan 2021. Werkgevers die per bedrijfsmiddel minimaal
€ 1.500 investeren en minimaal € 20.000 per aanvraag, krijgen een investeringskorting, die zij kunnen verrekenen met de af te dragen loonheffing. De hoogte van de korting hangt samen met de omvang van het investeringsbedrag:

  • bij investeringen tot en met € 5 miljoen per kalenderjaar bedraagt de korting 3% van het investeringsbedrag;
  • bij investeringen boven € 5 miljoen bedraagt de korting 2,44% van het investeringsbedrag boven de € 5 miljoen.


De regeling is van toepassing op investeringen in bedrijfsmiddelen waarvan de investeringsverplichting op of na 1 oktober 2020 zijn aangegaan. De investeringen moeten tussen 1 januari 2021 en 31 december 2022 volledig zijn betaald en daarna binnen zes maanden in gebruik zijn genomen.
 
Let op
De BIK kan worden benut naast andere bestaande stimuleringsregelingen, zoals de KIA, EIA, MIA en VAMIL, mits aan de voorwaarden voor deze stimuleringsregeling wordt voldaan.