Bedrijven krijgen vaker huurkorting via de rechter

27-08-2020

In de coronacrisis zien rechters wél een reden om bedrijven een lagere huur te geven. Dat was bij de financiële crisis niet zo.

 

Bedrijven die financieel hard zijn geraakt door de coronacrisis en geen huurkorting krijgen van hun vastgoedverhuurder, maken via de rechter hier alsnog een goede kans op. Dat blijkt uit een analyse van veertien gerechtelijke uitspraken door NRC en gesprekken met deskundigen.

Terwijl de kredietcrisis van 2008 nog tot ‘ondernemersrisico’ werd gerekend, kwalificeren rechters door heel Nederland de huidige coronacrisis als ‘onvoorziene omstandigheden’. Nagenoeg alle commerciële huurcontracten in Nederland sluiten huurverlagingen uit. Maar ‘onvoorziene omstandigheden’ bieden rechters een juridisch handvat om een huurcontract tijdelijk te wijzigen en een huurverlaging te verordonneren.

Zo wist het exclusieve Amsterdamse Hotel W vorige maand via de rechter een tijdelijke huurkorting van honderdduizenden euro’s per maand te bewerkstelligen. De rechtbank Amsterdam oordeelde dat, vanwege de coronacrisis die niemand had zien aankomen, de verhuurder „naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid” niet de volledige huur kan verwachten. D-Reizen kreeg een huurhalvering voor een winkelpand in Meppel.

In grofweg de helft van de op rechtspraak.nl gepubliceerde uitspraken oordeelt de rechter dat de huurbetaling deels mag worden opgeschort. Voetbalclub Vitesse ving echter bot omdat zij de financiële schade volgens de rechter niet had aangetoond. Advocate Justine van Lochem, vanaf september bijzonder hoogleraar huurrecht aan de Rijksuniversiteit Groningen, constateert dat een deel van de rechters de lat hoog legt. „Er wordt dan een gedetailleerde financiële onderbouwing van de coronaschade gevraagd.” Wordt die niet geleverd, zoals bij Vitesse, of heeft de ondernemer voor corona al een huurachterstand, dan gaan rechters niet mee in het verzoek om tijdelijk minder huur te mogen betalen.

Vrijwel alle zaken tot nu toe betreffen kort gedingen. De rechter schort daarbij de huurbetaling (deels) op in afwachting van een reguliere bodemprocedure. Opschorten doen rechters alleen als zij het aannemelijk achten dat hun collega in een reguliere rechtszaak de huur deels kwijtscheldt.

Hoewel de jurisprudentie rondom coronazaken zich nog in de beginfase bevindt en er nog de nodige rechtszaken te verwachten zijn, tekent zich al wel een duidelijke lijn in de uitspraken af, zo stellen deskundigen. „Rechters ontwikkelen zich steeds meer in de richting van het standpunt dat de pijn van de coronacrisis eerlijk verdeeld moet worden tussen huurder en verhuurder”, ziet advocaat Niels Pannevis.

Slechts een fractie van de huurproblemen is tot nog toe aan de rechter voorgelegd. Veel commerciële huurders en verhuurders hebben in overleg afspraken gemaakt. Dat rechters corona in huurzaken als een onvoorziene omstandigheid aanmerken, iets wat sinds de Tweede Wereldoorlog nauwelijks is gebeurd, kan een rol gaan spelen bij dergelijke gesprekken.

 

Bron: 

Bedrijven krijgen vaker huurkorting via de rechter. (2020). www.nrc.nl. https://www.nrc.nl/nieuws/2020/08/20/bedrijven-krijgen-vaker-huurkorting-via-de-rechter-a4009395