Eindheffing en privégebruik bestelauto

14-01-2016

Als een bestelauto ook privé mag worden gebruikt, kan de werkgever in bepaalde gevallen volstaan met het afdragen van € 300 eindheffing per bestelauto per jaar. Voorwaarde is dat de bestelauto in verband met de aard van het werk doorlopend afwisselend wordt gebruikt door twee of meer werknemers. Bovendien moet het daarom lastig vast te stellen zijn óf en aan wie de bestelauto voor privégebruik ter beschikking is gesteld. Volgens de rechtbank wordt niet aan de laatste voorwaarde voldaan als een werknemer de bestelauto ’s avonds mee naar huis mag nemen en er geen verbod geldt op privégebruik. De eindheffing mag dan niet worden toegepast.
 

Oordeel rechtbank

De rechtbank oordeelt dat niet is voldaan aan de voorwaarde voor toepassing van de eindheffing. De bestelauto’s zijn feitelijk alleen aan de twee werknemers voor privégebruik ter beschikking gesteld, omdat zij de auto mee naar huis nemen en privégebruik niet verboden is. Daarom is het niet moeilijk vast te stellen aan wie de bestelauto’s voor privégebruik ter beschikking zijn gesteld. Dat ook andere werknemers overdag gebruikmaken van de bestelauto’s maakt daarbij niet uit, omdat de bestelauto’s feitelijk niet voor privégebruik aan hen ter beschikking zijn gesteld.