Reminder tijdig terugvragen btw op zonnepanelen

16-07-2020

Heeft u als particulier in 2019 zonnepanelen aangeschaft? In dat geval kunt u de btw op de aanschafprijs en installatiekosten van de panelen terugvragen bij de Belastingdienst. 

 

Die btw moet worden teruggevraagd binnen zes maanden na afloop van het kalenderjaar waarin de zonnepanelen zijn aangeschaft. De btw kon tot uiterlijk 1 juli worden teruggevraagd. Na het verstrijken van de termijn kan er echter nog wel worden verzocht om btw-teruggaaf ambtshalve te verlenen. Tegen een eventuele afwijzing kan dan echter geen bezwaar meer worden gemaakt.

 

Tip

Een verzoek om ambtshalve btw-teruggaaf moet worden ingediend binnen 5 jaar na afloop van het jaar waarin de zonnepanelen in gebruik zijn genomen. Heeft u de 6-maandstermijn gemist? U kunt in 2020 nog verzoeken om ambtshalve teruggaaf van btw op de zonnepanelen die u uiterlijk in 2015 heeft aangeschaft en in gebruik heeft genomen. Een nadeel hiervan is dat u bij afwijzing van het verzoek niet in bezwaar (en beroep) kan gaan tegen deze beslissing.