Onbetaalde facturen?

02-07-2020

In deze tijd heeft bijna iedereen wel te maken met het onbetaald blijven van facturen. Wat te doen, als leverancier van een dienst of product, wanneer een afnemer niet kan betalen?
 
Als je te horen krijgt dat uw afnemer niet kan betalen voor de geleverde goederen of diensten, is het verstandig om in gesprek te gaan en (afwijkende) afspraken te maken. 
Zo kan een (langere) betalingstermijn worden overeengekomen. Let op: de wet stelt hieraan grenzen, voor grote ondernemingen en de overheid is de termijn gemaximeerd op 60 dagen. Het is van groot belang dat u de afwijkende afspraken goed vastlegt en bij het maken van deze afspraken het huidige contract met uw afnemer controleert. Wat staat hier opgenomen over betalingsonmacht en verlenging van de betalingstermijn?  
 
Kan er niet worden betaald en zal dat dit in de toekomst ook niet gaat lukken? In bepaalde situaties kunnen de goederen worden teruggehaald. Hierbij valt te denken aan een eigendomsvoorbehoud, pandrecht, retentierecht of andere zekerheden. Tot slot kunt u hiervoor verzekerd zijn.