Het coronavirus en huur van bedrijfsruimte (1)

25-03-2020

Na de eerdere verplichte bedrijfssluitingen van sportscholen, kinderdagverblijven, de hele horeca etc., dreigt mogelijk ook nog een verplichte winkelsluiting. Voor huurders zal dit leiden tot omzetverlies. De vraag die zich dan zal voordoen, is of er dan recht bestaat op huurverlaging. Volgens het huurrecht bestaat pas recht op huurvermindering als er sprake is van een gebrek. Hieronder moet worden verstaan een toestand of kenmerk van het gehuurde die niet aan de huurder is toe te rekenen en waardoor de huurder niet het genot heeft van de gehuurde ruimte dat hij/zij mocht verwachten. De omstandigheden als gevolg van de Coronacrisis zullen tot het ondernemersrisico worden beschouwd, voorzover de verhuurder niet ook al een beroep op overmacht toekomt. In de veel door verhuurders gebruikte ROZ- modellen is een dergelijk beroep in ieder geval al kansloos. Op grond van de bijpassende algemene voorwaarden is hier een vordering tot huurverlaging uitgesloten bij een gebrek. Kortom, een huurder zal in onderhandeling moeten met een verhuurder om zijn huurprijs (tijdelijk) aan te passen, danwel om termijnbetaling of opschorting te bedingen.