Uitstel van betaling van waterschapslasten

25-03-2020

Ook de waterschappen hebben steun toegezegd om ondernemers te ondersteunen. Als u de waterschapsbelastingen niet kunnen betalen, krijgt u uitstel van betaling. Verschillende waterschappen hebben de invordering van de belastingen zelfs helemaal stopgezet. Ook hebben de waterschappen toegezegd dat zij de facturen die zij binnen krijgen van ondernemers direct, en ruim voor de vervaldatum zullen betalen.