Meldplicht eigenwoninglening bij familie of eigen BV

18-12-2015

Heeft u in 2014 een woning gekocht met een lening van de familie of van de eigen BV?

In dat geval kan de rente alleen in aftrek brengen op het box-1 inkomen als de gegevens over die lening tijdig zijn gemeld bij de Belastingdienst. Dat kan bij de aangifte IB 2014, maar moet uiterlijk zijn gedaan op 31 december 2015. Bij een niet-tijdige melding vervalt de renteaftrek over 2014. Dat geldt ook voor de rente over 2015 bij wijzigingen in een eigenwoninglening bij de familie of eigen BV in 2015. Die kan uw cliënt nog melden tot 1 februari 2016.