Minder Lage-inkomens-voordeel

26-02-2020

U krijgt minder Lage-inkomensvoordeel (LIV) dan vorig jaar. Het LIV is nog maar beschikbaar voor één groep en bedraagt € 0,51 per verloond uur, met een maximum van € 1.000 per werknemer per kalenderjaar. De hoogte van het LIV wordt gebaseerd op het gemiddelde uurloon van € 10,29 of meer, maar niet meer dan € 12,87. Het hoge tarief van € 1,01 per verloond uur en maximaal € 2.000 per werknemer per kalenderjaar is dus vervallen..


Ook minder jeugd-LIV
De bedragen voor het jeugd-LIV zijn gehalveerd en met ingang van 2024 wordt het jeugd-LIV helemaal afgeschaft. U krijgt dus aanzienlijk minder compensatie voor de verhogingen van het minimumjeugdloon sinds juli 2017.