Wettelijk minimumloon jongeren tot ruim 19% hoger!

28-05-2019

De verhoogde bedragen van het wettelijk minimumloon per 1 juli a.s. zijn gepubliceerd. Hieruit blijkt dat met name de bedragen voor 18-jarigen t/m 21-jarigen aanzienlijk worden verhoogd.

 

Ten opzichte van de bedragen van het wettelijk minimumloon per 1 januai 2019 krijgen 21-jarigen ruim 10.4% en 18-jarigen ruim 6.5% meer loon. U zult deze forse stijging van de loonkosten waarschijnlijk moeten doorberekenen in de vergoedingen voor uw producten en diensten. Ook zullen de sociale uitkeringen voor deze leeftijdscategorieën , voor zover gekoppeld aan het wettelijk minimumloon, evenredig stijgen.

 

Hieronder treft u een overzicht waarmee u de bedragen van het wettelijk minimumloon per 1 januari 2019 en per 1 juli 2019 met elkaar kunt vergelijken.

 

Vergelijking bruto wettelijk minimumloon per 1 januari 2019 en 1 juli 2019
 
1 januari 2019
 
Leeftijd     Maand           Week            Dag          36 uur      38 uur     40 uur 
22              € 1615,80       € 372,90      € 74,58     € 10,36     € 9,82     € 9,33
21              € 1373,45       € 316,95      € 63,39     €   8,81     € 8,35     € 7,93
20              € 1131,05       € 281,05      € 52,21     €   7,26     € 6,87     € 6,53
19              €   888,70       € 205,10      € 41,02     €   5,70     € 5,40     € 5,13
18              €   767,50       € 177,15      € 35,43     €   4,93     € 4,67     € 4,43
17              €   638,25       € 147,30      € 29,46     €   4,10     € 3,88     € 3,69
16              €   557,45       € 128,65      € 25,73     €   3,58     € 3,39     € 3,22
15              €   484,75       € 111,85      € 22,37     €   3,11     € 2,95     € 2,80
 
Arbeidsovereenkomst aangegaan in verband met de beroepsbegeleidende leerweg (bbl):
20              € 993,70         € 229,35      € 45,87     € 6,38        € 6,04     € 5,74
19              € 848,30         € 195,75      € 39,15     € 5,44        € 5,16     € 4,90
18              € 735,20         € 169,95      € 33,93     € 4,72        € 4,47     € 4,25
 
 
1 juli 2019
 
Leeftijd   Maand          Week           Dag          36 uur      38 uur     40 uur    verschil
21            € 1635,60      € 377,45     € 75,49     € 10,49     € 9,94     € 9,44   + 19,086%
20            € 1308,50      € 301,95     € 60,39     €   8,39     € 7,95     € 7,55   + 15,688%
19            €   981,35      € 226,45     € 45,29     €   6,30     € 5,96     € 5,67   + 10,425%
18            €   817,80      € 188,75     € 37,75     €   5,25     € 4,97     € 4,72   +   6,553%
17            €   646,05      € 149,10     € 29,82     €   4,15     € 3,93     € 3,73
16            €   564,30      € 130,20     € 26,04     €   3,62     € 3,43     € 3,26
15            €   490,70      € 113,25     € 22,65     €   3,15     € 2,99     € 2,84
 
Arbeidsovereenkomst aangegaan in verband met de beroepsbegeleidende leerweg (bbl):
20           € 1005,90       € 232,15     € 46,43      € 6,45        € 6,11      € 5,81
19           €   858,70       € 198,15     € 39,63      € 5,51        € 5,22      € 4,96
18           €   744,20       € 171,75     € 34,35      € 4,78        € 4,52      € 4,30