Huren auto van de zaak voorkomt bijtelling niet

28-05-2019

Heeft de bv (uw werkgever) een auto aan u ter beschikking gesteld en rijdt u daar minder dan 500 km per jaar privé mee? In dat geval hoeft u geen bijtelling wegens privégebruik bij uw inkomen te tellen.

 

U moet dit geringe privégebruik wel kunnen aantonen. Meestal wordt hiervoor een sluitende kilometeradministratie bijgehouden. Maar huurt u die auto van de zaak tijdens vakanties van uw bv, dan krijgt u alsnog de bijtelling aan uw broek, omdat de auto tijdens uw vakantie nog steeds door uw bv aan u ter beschikking wordt gesteld. De vakantiekilometers met de auto van de zaak tellen dan mee bij  de beoordeling of de 500km-grens wordt overschreden.

 

Het huurcontract met uw bv voorkomt dat niet, zo blijkt uit een recente zaak van een holding-bv die een Renault Twingo ter beschikking stelde aan een DGA. Daarvoor werd de bijtelling wegens privégebruik toegepast.

Een dochter-bv stelde aan de DGA een Volvo ter beschikking, waarvoor hij een rittenadministratie bijhield. De kosten werden niet doorberekend aan de holding-bv. De Volvo werd ook gebruikt tijdens vakanties, waarvoor de DGA en de dochter-bv een huurovereenkomst sloten. De DGA betaalde de huur en de brandstof. Toch werd volgens de rechter in hoger beroep de auto tijdens de vakanties nog steeds ter beschikking gesteld. De vakantiekilometers telden mee bij de beoordeling van de 500km-grens,  waardoor de naheffing over de bijtelling terecht was.

 

Tip
Rijdt u (of een gewone werknemer van een werkgever) in een terbeschikkinggestelde auto van uw bv (werkgever) en houdt u een rittenregistratie bij om zo de bijtelling wegens privégebruik te voorkomen? In dat geval ontkomt u niet aan de bijtelling als u vervolgens die auto gedurende een bepaalde periode huurt van uw bv (werkgever). De terbeschikkingstelling blijft dan namelijk voortduren. Door de tijdens de huurperiode verreden kilometers overschrijdt u dan de 500km-grens, waardoor u toch de bijtelling wegens privégebruik bij uw inkomen moet tellen. Slechts onder strikte voorwaarden keurt de Belastingdienst goed dat er geen sprake is van een ter beschikking gestelde auto. Zie in dit verband de Brancheregeling tijdelijk privégebruik deelauto.

 

Huur auto zonder terbeschikkinggestelde auto

Wordt aan u (of aan een gewone werknemer van een werkgever) geen auto van de zaak ter beschikking gesteld en huurt u dan van de bv (werknemer) een auto voor bijvoorbeeld de vakantie tegen een marktvonforme huur? In dat geval is er geen loonvoordeel dat wordt belast.