Ken de spelregels rond de boedelbeschrijving

25-02-2019

Na iemands overlijden moeten er veel zaken worden geregeld. Het is daarbij zaak om voor de financiële zaken zo snel mogelijk duidelijkheid te krijgen. Als je executeur bent, is het je taak om een boedelbeschrijving op te stellen. Maar wat is nu eigenlijk een boedelbeschrijving en wat moet er allemaal worden beschreven?

 

Het is een misverstand om te denken dat een boedelbeschrijving alleen maar gemaakt hoeft te worden als een erfenis onder voorrecht van boedelbeschrijving (beneficiaire aanvaarding) wordt aanvaard.

 

Een boedelbeschrijving is een inventarisatie van de bezittingen en schulden van de erflater op de overlijdensdatum:

 

Bezittingen:
•woning, vakantiewoning, bedrijfspanden, grond en ander onroerend goed;
•roerende zaken (verzamelposten), zoals inboedel (de marktwaarde), sieraden, auto’s, caravan, kunst, antiek of andere zaken van waarde;
 bankrekeningen (per bankrekeningnummer het saldo op de overlijdensdatum);
•effecten (aandelen, beleggingen); voor beursgenoteerde aandelen is de beurskoers de dag voorafgaand aan het overlijden van belang;
•contant geld;
•vorderingen;
•restituties (zoals een belastingteruggave);
•eventuele nalatenschappen waarin de overledene erfgenaam is geworden, maar die nog niet zijn uitbetaald/verdeeld;
•buitenlands vermogen.

 

Schulden:
•belastingschulden;
•hypotheekschulden;
•rekening-courant bij een bank;
•andere schulden;
•uitvaartkosten (denk aan: uitvaartonderneming, gemeente, grafsteen, rouwkaarten en bedankjes), waarvoor de overledene niet of onvoldoende verzekerd was;
•buitenlandse schulden.

 

Eventuele andere bezittingen en schulden dan hiervoor vermeld – die je als executeur tegenkomt in de administratie van de overledene of waarvan je weet dat ze er zijn – moet je ook vermelden in de boedelbeschrijving. In sommige situaties moet een boedelbeschrijving bij notariële akte worden opgemaakt. Dat is het geval als:
•er sprake is van een erfenis waarbij een minderjarige is betrokken; of
•als de erflater in zijn testament heeft bepaald dat de boedelbeschrijving bij notariële akte moet geschieden.

 

De boedelbeschrijving is het uitgangspunt voor de aangifte erfbelasting, met uitzondering van fiscale waarderingsficties. Het meest bekende voorbeeld hiervan is uiteraard de WOZ-waarde voor woningen, al dan niet verlaagd met de leegwaarderatio voor verhuurde woningen.

 

Tip
 Controleer of de werkelijke waarde van de woning die tot de bezittingen van de overledene moet worden gerekend, hoger is dan de WOZ-waarde. Neem die hogere waarde in de boedelbeschrijving als uitgangspunt. Dit kan tot een fiscaal voordeel leiden, bijvoorbeeld als er sprake is van een overbedelingsschuld aan de kinderen.