VAR wordt Beschikking geen loonheffing!

06-12-2014

De var-verklaring wordt verklaring geen loonbeschikking
De eerste contouren zijn zichtbaar door de indiening van het wetsontwerp die dit moet gaan regelen.
De huidige VAR wordt vervangen door de Beschikking geen loonheffing.
Hoewel nog niet alles bekend is kunnen de contouren van de nieuwe BGL (Beschikking geen loonheffing) worden geschetst.
De nieuwe BGL dient te worden aangevraagd via een web module op internet.
Aan de hand van door u beantwoorde vragen (zie onderstaand) wordt bepaald of er winst uit onderneming wordt genoten, dan wel resultaat uit werkzaamheid of loon uit dienstbetrekking.
De door u ingevulde antwoorden zijn dus bepalend voor de soort beschikking.

Op deze nieuwe beschikking zullen een aantal stellingen (de beantwoorde vragen) worden afgedrukt die de opdrachtgever moet gaan beoordelen of deze van toepassing zijn in het kader van de gemaakte afspraken over de uit te voeren opdracht.
Is dat het geval dan hoeft de opdrachtgever geen loonheffing in te houden en is hij gevrijwaard van naheffingen.
Het gaat dus alleen over vragen die de opdrachtgever ook kan beantwoorden.
Vragen die de opdrachtgever niet kan beantwoorden, zoals de vraag over investeringen of het aantal opdrachtgevers hoeft de opdrachtgever dus niet te beantwoorden.

De stellingen die onder andere door de opdrachtgever moeten worden beoordeeld zijn:
De zzp-er;

  • Mag zich vrij laten vervangen door een derde
  • Bepaalt zelf zijn werktijden
  • Loopt risico bij fouten en schade
  • Wordt niet betaald bij ziekte en vakantie
  • Werkt zelfstandig, zonder toezicht
  • Gebruikt eigen gereedschap
  • Werkt niet via een bemiddelings- of uitzendbureau
  • Was niet eerder bij de opdrachtgever in dienst

Blijken één of meer stellingen niet te kloppen, dan moet de opdrachtgever zelf beoordelen of er sprake is van een dienstbetrekking. Ook kan hij vragen om een andere BGL, of de afspraken met de zzp-er aanpassen bijv. dat de zzp-er wel met eigen gereedschap gaat werken. De zzp-er dient dan een nieuwe BGL beschikking aan te vragen.

 

Maar wat als het fout gaat.
De opdrachtgever is dan aansprakelijk voor niet afgedragen premies werknemersverzekeringen en mogelijk premies voor een pensioenfonds en naheffing loonheffing over de uitbetaalde bedragen.
De loonheffing kan, indien dit is afgesproken met de zzp-er op hem worden verhaald.

De zzp-er loopt het risico dat de Belastingdienst de ondernemersaftrekken schrapt, en de winst als loon aanmerkt, deze constatering kan zelfs achteraf plaatsvinden op grond van de werkelijke feiten en omstandigheden, ondanks dat eerder een BGL was afgegeven.

 

Zodra er meer informatie beschikbaar komt zullen wij u op de hoogte houden.