Niet-inwoners ontvangen lager nettoloon

14-02-2019

Heeft u werknemers in dienst die niet in Nederland wonen? In dat geval is het volgende voor u van belang. De heffingskortingen bestaan uit een belastingdeel en een premiedeel. Per 1 januari 2019 is een wijziging in werking getreden die ziet op het belastingdeel van de heffingskortingen.

 

De heffingskortingen waarmee u als werkgever mee van doen heeft, zijn de loonheffingskortingen. Het belastingdeel van de loonheffingskorting kunt u sinds 1 januari 2019 alleen nog toepassen op het loon van een werknemer die inwoner is van Nederland. Het gevolg is dat de werknemer die geen inwoner is minder nettoloon overhoudt. U moet dus de woonplaats van werknemers vaststellen om de juiste loonheffingskortingen te kunnen toepassen.

Daarbij kunt u niet alleen afgaan op de opgave van de werknemer. U moet ook zelf onderzoek hiernaar doen bijvoorbeeld via gegevens uit uw administratie.

 

Let op:

Er wordt één uitzondering gemaakt: werknemers die inwoner zijn van een andere EU-lidstaat of van IJsland, Noorwegen, Liechtenstein, Zwitserland, Bonaire, Sint Eustatius of Saba, hebben wèl recht op het belastingdeel van de arbeidskorting.