Maatregelen tegen veel lenen bij eigen bv

14-02-2019

Een maatregel die voor het voorjaar van 2019 is aangekondigd, houdt in dat het lenen bij de eigen bv boven een bedrag van €500.000 in box 2 zal worden belast als inkomen uit aanmerkelijk belang. Dat wil zeggen dat u over alles boven €500.000 25% (huidig tarief) inkomstenbelasting moet betalen. Dit tarief wordt in 2021 zelfs verhoogd naar 26,9%.

 

Deze maatregel treedt pas vanf 2022 in werking, maar het is verstandig om nu al op deze maatregel te anticiperen. Er komt wel een overgangsregeling voor bestaande en nieuwe eigenwoningschulden van uw bv. Bovenop deze eigenwoningschulden geldt een aanvullende drempel van €500.000 voor u en uw partner gezamenlijk.

 

Tip

Inventariseer uw schulden (niet zijnde eigenwoningschulden) bij uw eigen bv. Zijn deze hoger dan €500.000? Zorg dan dat u de schuldenlast vóór 2022 zo veel als mogelijk heeft teruggebracht tot maximaal €500.000.