Ruimere heffingskortingen

31-01-2019

De algemene heffingskorting wordt in drie jaar verhoogd met in totaal € 358 en bedraagt dit jaar maximaal € 2.477. De maximale arbeidskorting is eveneens verhoogd en bedraagt dit jaar € 3.399 bij een arbeidsinkomen van € 20.940. Vanaf een arbeidsinkomen van € 34.060 wordt de arbeidskorting afgebouwd met 6% van het inkomen daarboven. Heeft u een arbeidsinkomen van € 90.710, dan heeft u geen recht meer op de arbeidskorting.


Ook de ouderenkorting wordt verhoogd en de inkomensafhankelijke combinatiekorting wordt gelijkmatiger opgebouwd. De Ziektewetuitkering van nieuwe uitkeringsgerechtigden zonder werk telt niet meer mee voor de van de arbeidskorting en inkomensafhankelijke combinatiekorting.