Geleidelijke afbouw ondernemersfaciliteiten

31-01-2019

De stapsgewijze overgang naar twee tariefschijven leidt vanaf 2020 ook tot beperking van de ondernemersaftrek voor ondernemers met een inkomen in de hoogste belastingschijf. De ondernemersaftrek bestaat uit de volgende ondernemersfaciliteiten: de zelfstandigenaftrek, de aftrek speur- en ontwikkelingswerk, de meewerkaftrek, de startersaftrek bij arbeidsongeschiktheid, de stakingsaftrek, de mkb-winstvrijstelling en de tbs-vrijstelling. Al deze aftrekposten zijn in 2019 nog aftrekbaar tegen 51,75%. Vervolgens wordt de aftrek afgebouwd met 3% per jaar, zodat in 2023 deze aftrekposten nog slechts aftrekbaar zijn tegen 37,05%.