Actiepunten voor de DGA

12-12-2018

Alle actiepunten lezen? Download hier het artikel.

 

Tarieven in de vennootschapsbelasting verder omlaag

De tarieven in de vennootschapsbelasting worden verder verlaagd dan op Prinsjesdag werd voorgesteld. Doordat de afschaffing van de dividendbelasting toch niet doorgaat, is er €1,9 miljard budget vrijgekomen dat in het bedrijfsleven wordt geïnvesteerd.

 

Is de jaarrekening 2017 tijdig gedeponeerd?

Zorg dat de jaarrekening 2017 tijdig wordt gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel. De uiterste termijn daarvoor is 31 december 2018.

 

Maatrecht minder afschrijving op bedrijfspand in eigen gebruik verzacht

Een Prinsjesdagmaatregel die inmiddels is gewijzigd, betrect de beperking van afschrijving op een pand in eigen gebruik bij uw bv.

 

Maatregelen tegen veel lenen bij eigen bv

Het lenen bij uw eigen bv boven een bedrag van €500.000 wordt vanaf 2022 in box 2 belast als inkomen uit aanmerkelijk belang. Dat wil zeggen dat u over het meerdere 25% (huidig tarief) inkomstenbelasting moet betalen. Als de voorstellen uit het Belastingplan 2019 doorgaan, wordt dit aanmerkelijkbelangentarief in 2021 zelfs verhoogd naar 26,9%