Actiepunten voor de ondernemer

12-12-2018

Alle actiepunten lezen? Download  hier het artikel.

 

Bereid u voor op hoger btw-tarief

Het verlaagde btw-tarief gaat per 1 januari 209 omhoog van 6% naar 9%. Als de tariefsverhoging doorgaat, heeft dat de nodige impact op uw administratie.


Plan uw investeringen

Wanneer u nog een herinvesteringsreserve heeft die dit jaar gebruikt moet worden, zorg er dan voor dat er nog dit jaar wordt geïnvesteerd en voorkom dat u de reserve aan de belastbare winst moet toevoegen


Desinvesteren of juist niet?

Heeft u voor uw investeringen investeringsaftrek genoten? Voorkom dan een desinvesteringsbijtelling. U krijgt hiermee te maken als u voor een bedrijfsmiddel investeringsaftrek heeft geclaimd, maar u dit bedrijfsmiddel verkoopt binnen vijf jaar na het begin van het jaar, waarin u de aftrek had geclaimd.


Minder EIA

Investeer nog dit jaar in een energiezuinig bedrijfsmiddel en profiteer nog van het hoge aftrekpercentage.

 

Landbouwers: denk aan claimen herzienings-btw

Bent u landbouwer, veehouder, tuinbouwer of bosbouwer en maakte u tot 2018 gebruik van de landbouwvrijstelling in de btw? Dan is er veel voor u veranderd door de afschaffing van deze vrijstelling per 1 januari 2018. U bent immers btw-plichtig geworden met alle administratieve gevolgen van dien.

 

Woning kopen? Check of u in aanmerking komt voor een NHG-hypotheek

Iedere ondernemer die ten minste 1 jaar actief is, kan een hypotheek met NHG afsluiten.