Compensatie overwerk in tijd-voor-tijd per 1 januari 2019

08-11-2018

Volgens de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag (WML) dienen werknemers over alle gewerkte uren samen ten minste het minimumloon te ontvangen. Dat is dus inclusief over- en meerwerk. Compensatie in vrije tijd van over- of meerwerk (tijd-voor-tijd) is met ingang van 1 januari 2019 nog slechts mogelijk als dat in een cao is geregeld. In 2018 is het nog mogelijk om tijd-voor-tijd in een schriftelijke overeenkomst met de werknemer af te spreken. Er zijn echter uitzonderingen mogelijk.
 

Als een werknemer bijvoorbeeld per maand wordt betaald, dan is tijd-voor-tijd voor overuren binnen de maand waarin de overuren zijn gewerkt nog steeds mogelijk.

 

Ontvangt een werknemer een hoger loon dan het minimumloon, dan is tijd-voor-tijd nog steeds mogelijk. Wel moet de werknemer dan ten minste over alle uren samen het minimumloon ontvangen. In die situatie is het nog steeds mogelijk dat het overwerk ook niet in geld wordt gecompenseerd.

 

Voorbeeld:
Het bruto uurloon bedraagt € 10,75 en de normale arbeidsduur is 40 uur per week. Het loon is dus € 430 per week. De werknemer werkt 5 uur over. Dan ontvangt hij € 9,55 bruto per uur (€430/45), waarmee dit loon nog steeds boven het minimumloon van € 9,33 bruto per uur (2019) ligt. In dit geval kan ook tijd-voor-tijd worden afgesproken. Immers, voor alle 45 gewerkte uren is al ten minste het minimumloon betaald. Het meerdere boven het minimumloon hoeft niet in geld of tijd te worden gecompenseerd.