Uitbreiding geboorteverlof in de maak

25-10-2018

Werknemers krijgen vanaf 1 januari 2019 langer verlof na de bevalling van hun partner. Fulltime werknemers hebben dan recht op 5 dagen geboorteverlof (nu nog: kraamverlof). Parttimers krijgen dagen naar rato (1 x de arbeidsduur per week).

 

U moet als werkgever tijdens dit verlof het volledige loon van de werknemer doorbetalen.Vanaf 1 juli 2020 komt daar nog het aanvullend geboorteverlof bij. Dit aanvullend verlof duurt maximaal 5 keer de arbeidsduur per week. Tijdens dit verlof krijgt de werknemer een uitkering van het UWV van 70% van zijn/haar (maximum)dagloon. Het geboorteverlof is geregeld in het Wetsvoorstel invoering extra geboorteverlof dat nog moet worden aangenomen door de Tweede en daarna de Eerste Kamer.

 

Meer pleegzorg- en adoptieverlof

Werknemers krijgen vanaf 1 januari 2019 recht op twee weken langer pleeg- en adoptieverlof. Dit verlof wordt daardoor verlengd van maximaal 4 naar 6 weken. Ook voor deze maatregel geldt dat de Tweede en de Eerste Kamer er nog mee moeten instemmen.