Vraag tijdig voorlopige aanslag aan en verlaag box-3-grondslag

19-10-2018

Bepaalde belastingschulden worden niet in aanmerking genomen bij de rendementsgrondslag van box 3. Verzoek daarom om een voorlopige aanslag en zorg ervoor dat u die aanslag betaalt voor het einde van het jaar. De betaling vermindert uw vermogen en verlaagd dus de grondslag van box 3.

 

Legt de inspecteur de aanslag niet tijdig op, dan kunt u niet tijdig betalen en zou u de belasingschuld niet in aanmerking kunnen nemen in box 3. Er wordt daarom goed-gekeurd dat als u vóór 1 november 2018 schriftelijk om een (nadere) voorlopige aanslag verzoekt, de desbetreffende belastingschuld al per 1 januari van het volgende jaar (peildatum box 3) als betaald mag worden beschouwd bij de berekening van de grondslag box 3.