Lenen met vermogen in de stenen

05-10-2018

Ouderen die beschikken over vermogen dat grotendeels bestaat uit de overwaarde van de eigen woning, kunnen deze waarde niet altijd verzilveren. Als zij in hun huidige woning willen blijven wonen – maar het nodig is dat daar aanpassingen aan worden gedaan om deze ‘leeftijdsbestendig’ te maken – komen zij regelmatig vermogen of (pensioen)inkomen tekort om een nieuwe lening hiervoor te kunnen dragen of een bestaande lening voort te zetten. Verkeert u ook in deze situatie?

 

De Verzilverlening van de Stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVn) biedt dan mogelijk uitkomst. Deze lening is echter niet bedoeld voor consumptieve uitgaven.


Verzilverlening
De Verzilverlening is een box-3-lening die niet hoeft te worden afgelost tijdens de looptijd. De rente is dus niet aftrekbaar, maar hoeft ook niet direct te worden betaald. De rente wordt bijgeschreven op de lening. Bij een Verzilverlening wordt ook niet gekeken naar de hoogte van het (pensioen)inkomen. De lening staat open voor eigenaren van een woning in de gemeente die deze lening aanbiedt. Wel moet u een leeftijd hebben die minimaal 10 jaar voor de AOW-gerechtigde leeftijd ligt. Bij partners wordt gekeken naar de leeftijd van de jongste partner.


Looptijd en aflossing
Een Verzilverlening heeft een looptijd van 75 jaar en de rente staat voor 40 jaar vast (2018: 1,7%). Als u na deze 40 jaar nog leeft, wordt er vanaf dat moment geen rente meer bijgeschreven op de lening. De lening moet worden afgelost bij verkoop van de woning of bij overlijden van de (langstlevende) schuldenaar. Vrijwillig vervroegd boetevrij aflossen kan altijd. De lening wordt verstrekt in de vorm van een hypothecaire lening. Na het sluiten van een Verzilverlening mag u geen nieuwe lening meer aangaan. De hoogte van de lening is bij aanvang maximaal 80% van de waarde van uw woning (WOZwaarde of getaxeerde marktwaarde), inclusief bestaande leningen. Gemeenten kunnen extra voorwaarden en grenzen stellen aan de Verzilverlening en dus ook lagere maxima hanteren.


Tip
Het is ook mogelijk om de Verzilverlening aan een Vereniging van Eigenaren (VvE) te verstrekken. Bent u eigenaar van een appartement, dan kunt u dus ook een Verzilverlening krijgen. De jongste eigenaar van het appartement mag dan echter niet jonger zijn dan  57 jaar en drie maanden.