Afbouw algemene heffingskorting partner zonder inkomen mag

05-10-2018

Sinds 2009 wordt de uitbetaling van de algemene heffingskorting aan de partner zonder inkomen geleidelijk in vijftien jaar met 6,67% per jaar afgebouwd tot nul. Dit betekent dat er in 2018 ten hoogste 33,33% van de algemene heffingskorting wordt uitbetaald aan de minstverdienende partner.

 

Toch claimden een man en een vrouw in de aangifte inkomstenbelasting voor hun beiden de volledige algemene heffingskorting, hoewel de vrouw geen inkomen had. Zij hielden geen rekening met de afbouw omdat dit in strijd zou zijn met het Europese recht en internationale verdragen. De Hoge Raad, onze hoogste rechter, heeft onlangs beslist dat daarvan echter geen sprake is.

 

Let op
De afbouw geldt niet voor belastingplichtigen die geboren zijn vóór 1 januari 1963. Hierin komt met ingang van  1 januari 2019 verandering. Dan geldt de afbouw ook voor de minstverdienende partners die vóór 1963 zijn geboren. In 2023 is de zogenoemde ‘aanrechtsubsidie’ geheel afgebouwd voor alle leeftijden.