Meld tijdig betalingsonmacht bij pensioenfonds

17-05-2018

Om niet hoofdelijk aansprakelijk te worden gesteld voor niet betaalde pensioenpremies, moet u tijdig melding doen van betalingsonmacht bij uw pensioenfonds. Maar stel, u heeft in december van een jaar deze melding gedaan, moet u dan voor de premiebetalingen in het volgende jaar in dat jaar een nieuwe melding doen?

 

De Hoge Raad, de hoogste rechter, oordeelt dat u geen nieuwe melding hoeft te doen zolang er nog sprake is van een betalingsachterstand. Maar als het pensioenfonds aan u schriftelijk laat weten dat zij betalingsonmacht niet langer aanwezig acht, dan moet u wel opnieuw een melding doen. Let daarbij ook op de tekst van het pensioen- en/of het uitvoeringsreglement. Ook daarin kunnen bepalingen staan over de melding van betalingsonmacht.